Peter Poussenier Bv

Inhoud

Etisch en Ecologisch

De Noodzaak om Duurzaam te Vervaardigen

Duurzaam zoals gedefinieerd door de Brundtland-commissie van de Verenigde Naties in 1987: "Voldoen aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen."

In het atelier van Peter Poussenier wordt in samenspraak met de toekomstige juwelendrager of schenker een juweel met de hand op maat gemaakt. Door enkel een voorraad van basismodellen aan te houden wordt er dan ook haast niets onnodig geproduceerd. Er wordt zuinig met grondstoffen omgegaan zodat er geen overbodige stock blijft liggen.

Er wordt individueel en stuk per stuk gewerkt. Geen afstompend seriewerk dus. Het humane aspect vergroot want alle ambachtslui zijn persoonlijk bij het hele proces betrokken.

De edelsmeden van atelier Peter Poussenier maken hun creaties voornamelijk met herbruikte edelmetalen. Hiervoor werkt Peter Poussenier ze samen met vaste waarden in de edelmetaalindustrie. Als gecertificeerde leden van The Responsible Jewellery Council streven deze essayeurs duurzame en transparante processen na. Ook u kan op die manier uw oud goud via Peter Poussenier laten hergebruiken voor een nieuw en duurzaam ontwerp.

Zelfs de diamanten uit uw oude juwelen kunnen na het eventuele herslijpen terug gezet worden. Jazeker, na een of zelfs meerdere generaties gedragen te zijn kan hun eeuwige fonkeling verder leven in een nieuw juweel. Hoeveel van zulke duurzame zaken passeren er zo in een mensenleven?

Om nieuwe natuurlijke diamanten te ontginnen heb je natuurlijk wel energie nodig. Om de milieu-impact hiervan zoveel mogelijk te verkleinen wordt er door de mijnbouwers fors geïnvesteerd in allerhande projecten. Een van die projecten doet een poging om CO2-neutraal te worden door grote hoeveelheden koolstof op te slaan in kimberlietafval (het restmateriaal dat overblijft nadat diamanten zijn gewonnen). Dit is een natuurlijk proces, omdat kimberliet eigenschappen heeft voor het opslaan van koolstof. Dit soort projecten zou een belangrijke rol kunnen spelen in het veranderen van de manier waarop niet alleen de diamantindustrie, maar ook de bredere mijnbouwsector, de uitdaging aangaat om haar ecologische voetafdruk te verkleinen.

De term recycleren is in het geval van goud en edelstenen niet relevant. Goud en edelstenen zijn namelijk geen afvalproducten. Niemand gooit ze zomaar weg. Ze worden meestal van generatie op generatie doorgegeven en herbruikt.

De Noodzaak om Ethisch te Vervaardigen

In de wereld van diamanten is het bewustzijn om ethisch te ondernemen sterk gegroeid. Om ruwe diamant te kunnen traceren van zijn oorsprong tot de uiteindelijke drager zijn er de laatste jaren dan ook veel nieuwe technologieën ontwikkeld. Die worden zoals in alle sectoren meer en meer toegepast met de bedoeling alles zo waterdicht mogelijk te maken. Keywords hier zijn blockchain technologie, het Kimberley Process dat erkend is door de Verenigde Naties, nieuwe lasermarkeringstechnologie,...

Een van de toonaangevende projecten is Tracr. Dit volgsysteemproject is een initiatief van de diamantmijngroep DTC die ze in 2018 hebben opgestart. In 2023 startte GIA Laboratories met Tracr te werken. De ambitie van Tracr is om een vertrouwd platform te zijn voor de diamantindustrie. Hun ambitie is om transparantie en meer vertrouwen in natuurlijke diamanten te bevorderen, gebruikmakend van de kracht van digitale technologie.

Tracr registreert essentiële informatie over de bron, het gewicht van de ruwe diamant, hoe de ruwe diamant werd vervaardigd en de afgewerkte gepolijste afmetingen van de diamant. Tracr kan ook aanvullende informatie opslaan, zoals video's of afbeeldingen, beoordelingsrapporten en inschrijvingsnummers. De blockchain-technologie die Tracr gebruikt, stelt hen in staat om diamantgegevens te vergelijken met een onveranderlijke database, waardoor gebruikers erop kunnen vertrouwen dat er niet met hun gegevens is geknoeid.

Naast de implementatie van deze nieuwe technologieën, wordt de diamantindustrie streng gecontroleerd en moet ze onderzoek doen voor elke nieuwe professionele klant. Onder andere de aandeelhouders- en vennootschapsstructuur zijn onderworpen aan verplichte audits. Ieder jaar is er een verplichte cursus om het KYC proces correct uit te kunnen voeren. (KYC Know Your Customer)

Natuurlijke Diamanten

Atelier Peter Poussenier gebruikt in zijn creaties enkel natuurlijke grondstoffen.

Voor Peter Poussenier is een belangrijk onderdeel van een juweel, een verlovingsring of de diamanten droom het idee dat het geschenk waardevol is en voor altijd waardevol zal blijven. Het symboliseert de duurzaamheid van een belofte.

Peter Poussenier verkoopt dus geen synthetische of lab grown CVD diamanten. De achilleshiel van synthetische diamanten is dat ze naarmate de productiemethoden verfijnd worden hun waarde meer een meer zullen verliezen. Het is zeker geen creatie waar de natuur miljoenen jaren over deed. Daarentegen zijn de bronnen voor natuurlijke diamant beperkt. Ze worden in tegenstelling tot synthetische diamanten hoe langer hoe zeldzamer.

Het feit dat de waarde van een synthetische diamant vermindert staat dan ook haaks op het duurzame van bijvoorbeeld een verloving of een huwelijk dat net door middel van een verlovingsring gesymboliseerd wordt.

Wat het ecologische aspect betreft heb je zowel om natuurlijke diamanten te ontginnen als om labgrown of CVD diamanten te produceren energie nodig. Het meest duurzame zijn de gerecycleerde diamanten uit oude juwelen.

Aangaande het sociale karakter zijn er tussen de mijnuitbaters van natuurlijke diamant en de landen van oorsprong samenwerkingsakkoorden tot stand gebracht. Deze akkoorden kijken er op toe dat de samenleving in het land van oorsprong mee kan profiteren van de mijnontginning in haar land. Zo werden er door de mijnontginners investeringen gedaan in onder andere opleidingen en diamantverwerkingsfabrieken. Die zorgen voor werk en inkomsten voor vele families. Daarentegen zijn de productiefaciliteiten voor synthetische diamanten in handen van industriële en kapitaalkrachtige groepen die maar voor weinig werkgelegenheid zorgen. Ze investeren vooral in kostprijsverlaging door robotisering van het productieproces. Ze investeren dus eigenlijk in een grotere inkomensongelijkheid tussen toekomstige werkloze mijnwerkers of diamantslijpers aan de ene kant en de aandeelhouders van high-tech gerobotiseerde bedrijven aan de andere zijde.

Om kort de visie van Atelier Peter Poussenier samen te vatten: “Bij een authentiek juweel met de hand vervaardigd door ervaren ambachtlui hoort een authentieke en natuurlijke grondstof.”