Peter Poussenier Bv

Inhoud

Wettelijke erkenning als ambachtsman

Als ambachtsman is Peter Poussenier wettelijk erkend door de Commissie Ambachtslieden van de federale overheid of FOD Economie (wet van 19 maart 2014). Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van onze activiteit, het manuele aspect van ons werk en onze knowhow als ambachtsman. U kunt de website bezoeken door op onderstaande link te klikken. In het Frans heet de site www.lesArtisans.be en staan we omschreven als "Bijoutier orfèvre pierres précieuses".

FOD Economie - les Artisans.be