Peter Poussenier Bv

Inhoud

Natuurlijke Diamanten

Atelier Peter Poussenier gebruikt in zijn creaties enkel natuurlijke grondstoffen.

Voor Peter Poussenier is een belangrijk onderdeel van een juweel, een verlovingsring of de diamanten droom het idee dat het geschenk waardevol is en voor altijd waardevol zal blijven. Het symboliseert de duurzaamheid van een belofte.

Peter Poussenier verkoopt dus geen synthetische of lab grown CVD diamanten. De achilleshiel van synthetische diamanten is dat ze naarmate de productiemethoden verfijnd worden hun waarde meer een meer zullen verliezen. Het is zeker geen creatie waar de natuur miljoenen jaren over deed. Daarentegen zijn de bronnen voor natuurlijke diamant beperkt. Ze worden in tegenstelling tot synthetische diamanten hoe langer hoe zeldzamer.

Het feit dat de waarde van een synthetische diamant vermindert staat dan ook haaks op het duurzame van bijvoorbeeld een verloving of een huwelijk dat net door middel van een verlovingsring gesymboliseerd wordt.

Wat het ecologische aspect betreft heb je zowel om natuurlijke diamanten te ontginnen als om labgrown of CVD diamanten te produceren energie nodig. Het meest duurzame zijn de gerecycleerde diamanten uit oude juwelen.

Aangaande het sociale karakter zijn er tussen de mijnuitbaters van natuurlijke diamant en de landen van oorsprong samenwerkingsakkoorden tot stand gebracht. Deze akkoorden kijken er op toe dat de samenleving in het land van oorsprong mee kan profiteren van de mijnontginning in haar land. Zo werden er door de mijnontginners investeringen gedaan in onder andere opleidingen en diamantverwerkingsfabrieken. Die zorgen voor werk en inkomsten voor vele families. Daarentegen zijn de productiefaciliteiten voor synthetische diamanten in handen van industriële en kapitaalkrachtige groepen die maar voor weinig werkgelegenheid zorgen. Ze investeren vooral in kostprijsverlaging door robotisering van het productieproces. Ze investeren dus eigenlijk in een grotere inkomensongelijkheid tussen toekomstige werkloze mijnwerkers of diamantslijpers aan de ene kant en de aandeelhouders van high-tech gerobotiseerde bedrijven aan de andere zijde.

Om kort de visie van Atelier Peter Poussenier samen te vatten: “Bij een authentiek juweel met de hand vervaardigd door ervaren ambachtlui hoort een authentieke en natuurlijke grondstof.”