Peter Poussenier Bv

Inhoud

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden:

Doordat alle bestellingen op maat gemaakt worden en de diamanten, edelmetalen of andere grondstoffen door ons pas aangekocht worden bij onze leverancier vanaf u een order plaatst, zijn aankopen niet retourneerbaar. Eventuele opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van vergissingen, typefouten, wijzigingen van valuta- en edelmetaalkoersen en van de vraag en het aanbod op de diamantmarkt. Eventueel geleverde diamanten zijn (afkomstig) gekocht van legitieme bronnen die niet betrokken zijn bij financieringsconflicten, in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties en overeenkomstige nationale wetten (waar de factuur wordt gegenereerd). De verkoper garandeert hierbij dat deze diamanten conflictvrij zijn en bevestigt de naleving van de WDC SoW-richtlijnen. De verkoper garandeert dit op basis van de gegevens die (mondeling of schriftelijk) door de diamantleverancier werden meegedeeld. Geleverde edelstenen kunnen behandeld zijn door middel van traditionele methoden. De afbeeldingen en opgegeven waarden zijn enkel indicatief en kunnen licht afwijken van de feitelijke artikelen waarop eventuele transacties of verkoopshandelingen betrekking hebben en vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

De goederen blijven onze uitsluitende eigendom zolang alle rekeningen en facturen niet integraal betaald zijn. De goederen reizen op risico van de klant en dit vanaf de verzending of afgifte uit onze lokalen tenzij anders afgesproken om verzekerd te verzenden via een gespecialiseerde verzender. Reparaties worden naar beste kunnen, doch op volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever verricht. Verzekering dient door de opdrachtgever te geschieden. Ondertekenaar stelt zich persoonlijk en onverdeeld borg voor alle saldo's of schade voortvloeiend uit deze overeenkomst. De overeengekomen levertermijnen en prijzen zijn slechts indicatief en niet bindend. Bij annulatie van de bestelling is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen van ten minste 30% van het bestelde bedrag. Door in ontvangstname van dit bewijs verklaart de opdrachtgever of de klant zich met het bovenstaande akkoord. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van onze keuze bevoegd.

EU online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr